En tidning om compliance 


Compliance Nytt når ut till personer som ansvarar för eller arbetar med Compliance frågor, intern styrning och kontroll i ett företag, organisation eller myndighet

NÅ UT TILL SVERIGES COMPLIANCE MARKNAD

Compliance tidningen ger hjälp, stöd och råd för alla som jobbar med compliance-frågor på företag, myndigheter och i organisationer

Nästa nummer av Compliance Nytt ges ut vecka 7 2024

I tidningen presenteras marknadens Compliance-aktörer

Nyheter, kunskap, råd och vägledning 

Reportage, artiklar och krönikor från och av marknadens ledande personer och aktörer

publiceras i varje nummer av Compliance Nytt

Christina Strandman Ullrich

Compliance Forum

Susanna Ireby

Trygg Hansa

Gent Jansson

SEB

Viveka Strangert

Oberoende konsult

Medverkar som samarbetspartner kring innehåll och vägledning om Compliance marknaden!