För alla som arbetar med Compliance på myndighet, företag eller organisation. 

I tidningen presenteras marknadens aktörer. Vi intervjuar branschens initierade personer, publicerar krönikor och artiklar från ledande byråer och marknadsaktörer.

UTGIVNINGS-PLAN 2024


FEBRUARI 2024 

JUNI 2024 

SEPTEMBER 2024 

DECEMBER 2024

Varje nummer av compliance tidningen skickas ut till personer i chefsbefattningar på företag, organisation och myndigheter samt distrubueras som en e-tidning till personer som arbetar med compliance , risk och legal frågor.
Dessutom distruberas tidningen exklusivt till samtliga medlemmar i Compliance Forum

 
 
 
 
 
 

Compliance Nytt belyser och berättar om Compliance marknaden.


Vi förmedlar kunskap, handfasta råd och ger alla läsare insikt, inblick och vägledning om dagens och morgondagens regelverk. Hur man organiserar och planerar sitt arbete, kartlägger och analyserar risker, skapar årsplaneroch rapportunderlag.


I tidningen presenteras marknadens aktörer med reportage och annonser. Vi intervjuar branschens ledande personer, publicerar krönikor och artiklar från ledande byråer och aktörer.


Tidningen skickas ut till närmare 5 000 personer som ansvarar för eller arbetar med Compliance frågor, intern styrning och kontroll i ett företag, myndighet och organisation. Samt 8 000 personer som arbetar med Compliance, risk och legal frågor. NÅ UT TILL HELA

COMPLIANCE MARKNADEN

Vill ni medverka i tidningen?


Skicka in en intresseanmälan  

ÖvrigtFör övriga frågor om tidningen, dess innehåll och distribution kontakta gärna Dejan Smiljanic på mail dejan@compliancetoday.se eller telefon 0706-77 50 76